(+994) (050) 642 4103

Fransız dili

https://unsplash.com/@dsmacinnes
Həftədə: 2/3 dəfə Həftəlik: 3 saat  Qrup: 3-4 nəfər 
Fransız dili - (le français, la langue française)  — fransızların,  Belçikanın, İsveçrənin  (əsasən Romandiyanın fransız dilli hissəsində), Kanadanın fransız dilli əhalisinin danışıq dili, Fransanın və bir sıra ölkələrin rəsmi dilidir. Müasir fransız dilində 26 hərf, 35 səs vardır. Onlardan on beşi sait, iyirmisi isə samit səsdir. Fransız dili səslərinin azərbaycan dilinin müvafiq səslərindən başlıca fərqi ondadır ki, fransız səsləri daha aydın və gərgin tələffüz edilir, sözlərin sonunda belə samit səslər karlaşmır.